Privacy Policy

Traseco Sportprijzen Zwolle, hierna te noemen TSZ, respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

TSZ gebruikt uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal TSZ deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. TSZ zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Als u een bestelling plaatst, heeft TSZ uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaal gegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in TSZ stelt en TSZ zal daarom uiterst voorzichtig met uw gegevens omgaan. Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy Policy van TSZ dan kunt u een e-mail sturen. TSZ helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van TSZ privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van TSZ worden gekopieerd, gedownload, verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier zonder schriftelijke toestemming van TSZ.

Merken

Alle eventuele woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van TSZ, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van TSZ is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken of merknamen.